06 november 2014

De Candidate Pulse: interessante resultaten voor werkgevers.

Waar hechten jullie werknemers belang aan? Acerta publiceert de resultaten van de Candidate Pulse, het grote kandidatenonderzoek dat de mobiliteit van de Belgische arbeidsmarkt analyseert aan de hand van een representatief panel van bijna 4000 respondenten. De studie toont duidelijk aan dat de Belgische werknemer niet meer honkvast aan zijn huidige werkgever vasthoudt maar actief op zoek gaat naar alternatieven. In vergelijking met 2013 is de groep van respondenten die actief op zoek gaat naar een job met een derde gestegen en is de groep respondenten met hogere mobiliteit met bijna de helft toegenomen.

“Veranderen van job” staat op verlanglijst van meeste werknemers

Ondanks de economisch moeilijke context, zien we dat medewerkers optimistisch blijven over hun carrière en doorgroeimogelijkheden. Diverse resultaten uit de Candidate Pulse illustreren deze opvallende tendens:

 • In vergelijking met vorig jaar, is de groep respondenten met hogere jobmobiliteit met bijna 50% gegroeid.
 • In vergelijking met vorig jaar is de groep van respondenten die actief op zoek gaat naar een job (actief werkzoekenden) voor meer dan een derde gestegen.
 • 53% van de groep actief werkzoekenden ziet zich veranderen van job binnen de zes maanden, nog eens 25% van deze groep ziet dit gebeuren op een termijn van één jaar. De algemene graad van mobiliteit op een horizon van drie jaar is dus hoog.
 • Slechts 38% geeft aan geen enkele keer gesolliciteerd te hebben in 2014.

Let op, werkgever: Intentie tot veranderen van werkgever leidt ook tot actie

Uit de Candidate Pulse blijkt dat er een toename is in intentie en in sollicitatiegedrag. Vraag is natuurlijk of respondenten ook effectief de stap gewaagd hebben naar een nieuwe werkgever. Uit een steekproef blijkt dat dat van de actief werkzoekenden in 2013, 51% ook effectief van werkgever is veranderd in 2014. Van de passief werkzoekenden veranderden bovendien ook 17% van werkgever in 2014.

Uitdaging, niet verloning, is voornaamste beweegreden om te veranderen van job

De Candidate Pulse toont aan dat de behoefte aan een nieuwe job het sterkst gerelateerd kan worden aan uitdaging (of net het gebrek eraan) in de huidige functie. Wie dus als werkgever zijn medewerkers wil blijven engageren, kan beter zijn pijlen richten op inhoudelijke uitdagingen dan enkel een loonsverhoging te voorzien. Het verband met andere criteria zoals opleidingsmogelijkheden, voldoende ondersteuning van de leidinggevende, verloning en work-life balance is minder sterk uitgesproken dan dat met uitdaging. Opvallend is ook dat het verband met de drijfveer jobzekerheid het minst sterk uitgesproken is.

“Daar waar we logischerwijs zouden veronderstellen dat de intentie tot arbeidsmobiliteit bij medewerkers gepaard gaat met gunstige economische periodes, zien we dat kandidaten in 2014 sneller op zoek gaan naar nieuwe jobopportuniteiten. Er treedt als het ware een kentering op op de Belgische arbeidsmarkt; of het nu gaat om actieve of passieve werkzoekenden, diverse resultaten uit onze Candidate Pulse illustreren dat de intentie om te veranderen in 2014 gevoelsmatig gestegen is,” aldus Tom Vlieghe, Managing Consultant van Acerta. “Bovendien blijft het niet bij intentie alleen, we zien ook al een lichte toename in het aantal dat effectief een overstap heeft gemaakt. Ook passief werkzoekenden zetten de stap. Wat de Candidate Pulse daarom vooral in kaart wilde brengen voor werkgevers, is de beweegreden achter deze beslissing. Onze uiteindelijke doelstelling is om werkgevers aan te sporen in hun retentiebeleid verder na te denken over hoe ze blijvend uitdagingen kunnen bieden aan hun personeel. Wat we hieruit leren vanuit rekruteringsoogpunt is dat de toekomstige werkgever dan vooral een perspectief en doorgroeimogelijkheden moet bieden om de sollicitant over de streep te trekken.”

Top 10 tendensen in onze arbeidsmarkt voor 2014 op basis van CANDIDATE PULSE

 1. Zowel passieve als actieve werkzoekenden zijn opvallend mobieler geworden in 2014.
 2. Er is een toename in intentie om te veranderen alsook in sollicitatiegedrag.
 3. Intentie tot verandering leidt ook tot actie.
 4. Van de actief werkzoekenden lijkt de helft de overstap naar een andere werkgever ook effectief te zetten
 5. Gebrek aan uitdaging vormt voornaamste drijfveer voor behoefte aan een nieuwe functie.
 6. Loonsverhoging primeert niet als retentiemiddel
 7. Er staat geen leeftijd op mobiliteit: Zowel 35+ als 35- verwachten voor de toekomst vooral meer doorgroeimogelijkheden.
 8. Jobzekerheid is geen doorslaggevende reden om te blijven/te vertrekken.
 9. Geslacht heeft slechts een lichte invloed op mobiliteit: Vrouwen zijn weliswaar iets minder sterk geneigd om van job te veranderen dan mannen maar geven ook gebrek aan uitdaging als hoofdreden van behoefte aan een nieuwe functie.
 10. Werknemers verschillen fundamenteel in de mate waarin ze nieuwe situaties opzoeken (promotion focus), dan wel uit de weg gaan (prevention focus).


<< Terug naar het overzicht