06 november 2014

Eerste hulp bij ontslagen : outplacement

Wist u dat outplacement begeleiding verplicht is sinds de hervorming van het eenheidsstatuut in januari 2014? Als werkgever bent u nu verplicht outplacementbegeleiding voor te stellen ongeacht de leeftijd van uw werknemer.

Maar kent u de voorwaarden? Of de tijdspanne?

In het kader van een vooropzeg van 30 weken en meer moet de werkgever een outplacementvoorstel doen, ongeacht de leeftijd van de werknemer.

  • In geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst komt de financiering van de outplacement overeen met 4 weken brutoloon en zal ze van de opzegvergoeding van de werknemer worden afgetrokken. De werknemer is niet verplicht om de outplacement te aanvaarden, ongeacht zijn leeftijd. Vanaf 01/01/2016 zal hij die echter wel moeten aanvaarden.
  • In geval van vooropzeg moet het outplacementvoorstel worden gedaan binnen de 4 weken die volgen op het begin van de opzegtermijn. In dat geval zal de financiering van de outplacement voor rekening van de werkgever zijn. De werknemer heeft 1 maand tijd om op het outplacementvoorstel te reageren.

Al de ontslagen werknemer een opzegtermijn van minder dan 30 weken kreeg, ouder dan 45 is en nog meer dan één jaar onder contract is, moet de werkgever outplacement voorstellen en financieren.

Het voorstel moet gedaan worden binnen de 15 dagen na de laatste werkdag bij het bedrijf.
Als de werkgever geen outplacementvoorstel doet, riskeert hij een boete van de RVA. 
Laat u dus niet verrassen! Het gaat om zeer korte termijnen.

Meer info


<< Terug naar het overzicht