Ontslaan

Hoe een ontslag managen?

Iemand voldoet niet aan de verwachtingen? Er zijn economische of technische redenen waardoor u een medewerker niet aan het werk kunt houden? Dan moet u misschien de moeilijke beslissing nemen om iemand te ontslaan. Op dat ogenblik hebben zowel de medewerker als uw organisatie er baat bij dat het ontslag vlot en correct verloopt.

Ontdek waar u best allemaal rekening mee houdt bij ontslag


Hoe managet u een ontslag?

U hebt het in het verleden nog niet meegemaakt, maar een van uw medewerkers voldoet niet aan de verwachtingen. Of er zijn economische of technische redenen waardoor u iemand moet laten gaan. Het is een beslissing waar u niet licht overgaat. Daarom is het belangrijk dat het ontslag correct verloopt, zowel in uw belang als dat van de medewerker.

Maar hoe ontslaat u iemand praktisch? Welke verplichte stappen moet u volgen? En heeft iedereen recht op outplacement?

Met een goede voorbereiding voorkomt u extra kosten en ergernis.


Zorg voor de juiste reflex

Als u tot de beslissing overgaat om iemand te ontslaan, dan zijn er heel wat verplichte stappen die u moet volgen. Zo moet u de wettelijke opzeggingstermijn naleven, bepaalde ontslagdocumenten in orde brengen, bepaalde overheidsdiensten inlichten, enzoverder. En uw medewerker heeft bepaalde rechten, zoals het recht op sollicitatieverlof en soms outplacement. Zorg ervoor dat u door de bomen het bos nog ziet.


Acerta24 is er voor ú


Volg de juiste stappen bij ontslag

Iemand ontslaan beslist u niet lichtzinnig. Maar hebt u ook nagedacht over de juridische en economische consequenties verbonden aan dat ontslag?

Gebruik de Geautomatiseerde beslissingsboom bij ontslag en u kunt er vanop aan dat u niets vergeet en geen zware fouten maakt. Vermijd risico’s en bespaar tijd én geld.


Ziekte en ontslag

Welke stappen moet u ondernemen als een medewerker zich ziek meldt? Betaalt u hem of haar gewoon verder, of doet de ziekteverzekering dat voor u? En wat als blijkt dat de ziekte een reden is voor ontslag?

De tool Ziekte helpt u doorheen alle stappen die u moet uitvoeren bij ziekte van uw medewerkers. U vindt alle formaliteiten en to do’s op een rijtje, samen met een heleboel praktische tips. Voortaan neemt u altijd de juiste beslissing en ontdekt u meteen ook de gevolgen die deze beslissing met zich meebrengt.